Wiedza

Zastosowanie stali duplex w przemyśle

Zastosowanie stali duplex w przemyśle

Stal duplex to dwuwarstwowa stal o strukturze austenityczno – ferrytycznej, charakteryzującej się dużą odpornością na korozję (ogólną, międzykrystaliczną, naprężeniową i wżerową). Ponadto, cechuje się odpornością na zmęczenie materiału, odpornością na obciążenia udarowe oraz na zużycie przez ścieranie i erozję.

Zastosowanie stali duplex

Obecnie na rynku przemysłowym występuje duże zapotrzebowanie na stal odporną na korozję. Zaawansowanie technologiczne procesu produkcji stali duplex oraz jakość i właściwości materiałów stosowanych do jej produkcji, powoduje, że znajduje ona zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłowych, m.in. w odsiarczaniu spalin (niski koszt oraz odporność na korozję), odsalaniu wody (odporne na chlor), ropociągach i gazociągach (elementy połączeniowe), produkcji biopaliw (wytwarzane są zbiorniki i rury), w przemyśle spożywczym lub chemicznym (zamiennie ze stalami austenitycznymi). Ponadto, stosowana jest do produkcji konstrukcji i urządzeń eksploatowanych w przemyśle morskim oraz w atmosferze skażonej siarkowodorem (substancjami agresywnymi chemicznie). Przeznaczona jest także, do wyrobu urządzeń w przemyśle wydobywczym gazu i ropy, do produkcji statków przewożących substancji chemiczne oraz w przemyśle spożywczym, chemicznym i papierniczym.

Wyroby ze stali duplex

Z blach i rur 1.4462 wykonuje się m.in. podzespoły i części wśród których znajdują się:

 • pompy (przeznaczone do tłoczenia mediów agresywnych, wybuchowych, kosztownych, łatwopalnych, niebezpiecznych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz inżynierii procesowej),
 • chłodnice (m.in. w przemyśle motoryzacyjnym),
 • konstrukcje lotnicze (stosowana ze względu na wytrzymałość mechaniczną i spójność konstrukcyjną),
 • śruby,
 • tuleje,
 • wały,
 • zawory,
 • zbiorniki i kontenery, stosowane do transportu substancji chemicznych na specjalistycznych statkach (tzw. chemikaliowcach),
 • rurociągi instalacji odsalania,
 • mieszadła,
 • ramiona pomostów obrotowych,
 • instalacje pozabrzegowe (w przemyśle morskim),
 • zbiorniki ciśnieniowe,
 • wirniki i wentylatory,
 • instalacje w przemyśle przetwórczym i petrochemicznym zawierającym chlorki,
 • walce prasownicze,
 • części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle papierniczym,
 • elementy połączeniowe (m.in. pręty, kolanka czy odkuwki),
 • elementy wymienników ciepła (rury cienkie i grube do olejów i gazu).

Wytrzymałość stali duplex utrudnia jej obróbkę mechaniczną. Czynnik ten jest sprzyjający w procesie produkcji elementów o mniejszej strukturze (m.in. cieńsze ścianki) z zachowaniem odpowiednich właściwości wytrzymałościowych. Elementy odpowiadające za trwałość strukturalną produktu powinny być wykonane z materiałów najwyższej jakości, w celu zapewnienia długoterminowej i bezawaryjnej eksploatacji.

Udostępnij

O autorze