Finanse

Jak inwestować na giełdzie – podstawy i wybór rachunku maklerskiego

Jak inwestować na giełdzie – podstawy i wybór rachunku maklerskiego

Inwestowanie na giełdzie ma wielu zwolenników, którzy twierdzą, że zakup akcji pozwala skutecznie pomnożyć posiadany kapitał. Na czym polega to w praktyce? Dlaczego inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie na giełdzie?

Inwestowanie na giełdzie w klasycznej formie polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych, a następnie ich odsprzedaży z zyskiem. Zysk ten jest efektem wzrostu wartości posiadanych akcji, co oznacza, że muszą być one odpowiednio wyselekcjonowane przed zakupem. Inwestor musi również wybrać odpowiedni moment, w którym sprzeda akcje, co pozwoli mu maksymalizować zyski. Sprzedaż ta może bowiem nastąpić zarówno w tej samej sesji giełdowej (lub w ciągu kilku kolejnych dni), jak i po wielu latach. W pierwszym przypadku jest to spekulacja, a posiadanie akcji przez wiele lat sprowadza się do inwestowania długoterminowego. Oba podejścia mogą być równie skuteczne, a różnice pomiędzy nimi nie sprowadzają się jedynie do horyzontu czasowego inwestycji.

Jak inwestować na giełdzie – wybór rachunku maklerskiego

Zastanawiając się nad tym jak inwestować na giełdzie należy wiedzieć, że akcje kupować mogą wyłącznie posiadacze konta maklerskiego. Jest to bowiem dedykowany rachunek, który pozwala kupować i przechowywać posiadane instrumenty finansowe. Otwiera się go u brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Istotne jest zatem to, by wybrać odpowiedni rachunek, ponieważ oferty poszczególnych podmiotów mogą znacznie się różnić. Odmienne z reguły są nie tylko możliwości inwestycyjne, ale również wysokość opłat pobieranych przez brokera, czy oferowane przez niego wsparcie techniczne, które wpływa na komfort inwestowania. Jak zatem wybrać rachunek maklerski? Kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy dokonywaniu tej czynności zostały opisane w artykule przedstawiającym mechanizmy inwestowania na giełdzie.

Dlaczego inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem?

Inwestowanie na giełdzie pozwala uzyskać naprawdę atrakcyjną stopę zwrotu, a co za tym idzie ochronić posiadany kapitał przed inflacją. Warto jednak mieć świadomość, że wiąże się z ryzykiem, ponieważ w odróżnieniu od depozytów bankowych nie ma w tym przypadku ochrony kapitału. W efekcie inwestor może zarówno osiągnąć zysk, jak i ponieść bolesne straty. Istotne staje się zatem skuteczne ograniczanie ryzyka, co jest możliwe dzięki zdobywaniu praktycznego doświadczenia oraz poszerzaniu posiadanej wiedzy. Bardzo ważną kwestią jest również umiejętność ograniczenia emocji oraz opieranie każdej decyzji inwestycyjnej na rzetelnych analizach i wiarygodnych danych. Poza tym inwestorzy powinni potrafić także odpowiednio zarządzać posiadanym budżetem.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje nie jest trudne i może to robić praktycznie każdy. Wymaga jednak posiadania odpowiedniej wiedzy, ponieważ to właśnie ona pozwala ograniczyć ryzyko, a co za tym idzie wpływa na skuteczność inwestycji.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij

O autorze