BiznesNauka

Statystyki wypadkowe, czyli dlaczego warto robić przeglądy regałów magazynowych

Statystyki wypadkowe, czyli dlaczego warto robić przeglądy regałów magazynowych

Niejednokrotnie wspominaliśmy o wypływie przeglądów regałów magazynowych na bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie. Branża transportowo- magazynowa jest branżą podwyższonego ryzyka. I mimo, że liczba wypadków w obiektach magazynowych ciągle spada, to nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Wypadki generują dla przedsiębiorców wysokie koszty. Właśnie dlatego warto podejmować działania pozwalające na poprawę bezpieczeństwa, w tym regularne przeglądy regałów magazynowych. Może to mieć istotny wpływ na poprawę statystyk, które przedstawiają się następująco.

Statystyki wypadkowe w Polsce

W ubiegłym roku w Polsce wypadkom przy pracy uległo ponad 84 tysiące osób. Był to rok lepszy od 2017, gdyż liczba poszkodowanych uległa zmniejszeniu aż o 4,6 procent. Spowodowało to spadek wskaźnika wypadków na 1000 pracowników (zwanego wskaźnikiem wypadkowości) z 6,84 do 6,37.

Na szczęście spada także udział wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz wypadków ze skutkiem ciężkim. W 2018 roku ich udział w ogólnej liczbie wypadków wynosił odpowiednio 0,2 i 0,6 procent.

Województwami o największej wartości wskaźnika wypadkowości były dolnośląskie i wielkopolskie. Na trzecim miejscu uplasowało się województwo warmińsko-mazurskie. Z kolei najlepszy wynik odnotowano na Mazowszu.

Statystyki wypadkowe w branży transportowo- magazynowej

Jak na tle innych wypada branża transportowo- magazynowa? Jeżeli chodzi liczbę wypadków to w minionym roku zanotowano ich 6855. Jest to wynik bardzo wysoki, mający ponad 8-procentowy udział w ogólnej liczbie wypadków przy pracy. Branża zajmuje pod tym względem niechlubne czwarte miejsce. Co ciekawe liczba wypadków w górnictwie była prawie 3 krotnie niższa.

Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym była wyższa niż średnia ogólnopolska. Ich udział wyniósł aż 0,5 procent. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że wypadki ze skutkiem ciężkim stanowiły jedynie 0,3 procent ogólnej liczby.

Wskazuje to jednoznacznie, że branża należy grupy branż bardzo zagrożonych wypadkami przy pracy. Dlatego szczególny nacisk powinien dotyczyć podnoszenia bezpieczeństwa. Np. poprzez kontrolę stanu technicznego infrastruktury – w tym regałów magazynowych.

Wpływ przeglądów regałów magazynowych na wypadkowość

Podstawowym czynnikiem ryzyka pracy w obiekcie magazynowych są wypadki, w których mniejszy lub większy udział mają regały magazynowe. Może do nich dochodzić np. w wyniku kolizji wózków widłowych z regałami lub w wyniku niewłaściwego przechowywania towarów.

Wypadki często spowodowane są niewłaściwym stanem technicznym sprzętu. Właśnie dlatego tak ważne są bieżące i okresowe przeglądy regałów magazynowych, które pozwalają na ocenę ich stanu technicznego i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpowiednie z sklasyfikowanie, a następnie podjęcie niezbędnych działań. Dodatkowo dzięki przeglądom kontrolowany jest sposób przechowywania towarów.

Działanie te nie tylko wpływają na minimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy w obiekcie magazynowym. Dzięki nim wydłuża się okres eksploatacji regałów magazynowych, co jest ważną korzyścią dla przedsiębiorców działających w tej branży.

Udostępnij

O autorze