Nauka

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć. Najprościej tłumacząc opiera się ona na nierównym traktowaniu mężczyzn lub kobiet z powodu przynależności do danej płci bez obiektywnych przyczyn tego zachowania. W sferze objętej stosunkiem pracy najczęstszym powodem tej dyskryminacji jest:

  • odmawianie kobietom zatrudnienia ze względu na późniejszą chęć zajścia w ciążę,
  • oferowanie kobietom niższego wynagrodzenia niż mężczyznom za wykonywanie tej samej pracy,
  • mobbing lub molestowanie przez pracodawcę lub współpracownika.

Rodzaje dyskryminacji ze względu na płeć

Opiszemy wymienione motywy na podstawie przykładów. Na rozmowach kwalifikacyjnych jednym z pierwszych pytań kierowanych do kobiet jest czy posiadają już dzieci, jakiego stanu cywilnego są obecnie lub czy w najbliższym czasie planują założyć rodzinę. To kluczowe informacje będące fundamentem podejmowania decyzji o zatrudnieniu. Niekiedy pracodawca stwarza pozory jakby odpowiedź potencjalnej kandydatki nie miała wpływu na przyjęcie do pracy, ale za tym kryje się jednak chęć zatrudnienia osoby, która nie będzie posiadała dzieci, cechująca się dyspozycyjnością i elastycznością. Ofiarą odmowy możliwości podpisania umowy jest często również mężatka nieposiadająca dzieci ponieważ w każdej chwili może zdecydować się na zajście w ciążę. W niektórych firmach dochodzi do pewnego przejawu mobbingu względem kobiet. Ewentualny pracodawca „zawiera” ustną umowę z kandydatką lub pracownicą, aby ta nie zaszła w ciążę przed danym terminem w przeciwnym razie będzie ona zobligowana do zapłacenia kary pieniężnej.

Przykłady dyskryminacji

Kobieta powracająca z urlopu macierzyńskiego lub z urlopu wychowawczego najczęściej otrzymuje rozwiązanie umowy. Spowodowane jest to obawą o zbyt częste zwolnienia lub po prostu bezużytecznością dawnej pracownicy ponieważ w czasie jej nieobecności została zatrudniona osoba na czas zastępstwa, która sprawdziła się lepiej na danym stanowisku lub nie posiada dzieci i to przemawia nad zostawieniem jej na obecnej pozycji. Na ogłoszeniach odnośnie pracy możemy spotkać się również z ofertami przeznaczonymi wyłącznie do mężczyzn. Kobiety zatrudniane są na podobnych stanowiskach-nawet identycznych, a w warunkach umowy oferuje się im najwyżej minimalne wynagrodzenie. Nie jest nawet uzasadnione dlaczego tak jest, a na pewno nie są to tłumaczenia obiektywne o ile jakieś w ogóle występują. Panie pomija się przy możliwości awansu lub nawet możliwości udziału w szkoleniach.

Pracodawca nie może wpływać niekorzystnie na warunki zatrudnienia pracownika bez względu na jego płeć. Częściej szkoleniom poddawani są mężczyźni jak i osoby młode. Tłumaczy się, że kobiety odsuwane są z powodu obowiązków domowych i wychowywania dzieci uważając, że nie interesują się one nadmiernym dokształcaniem co jest niekiedy krzywdząco interpretowane. Obecne przepisy prawa gwarantują wszystkim możliwość jednolitego wynagrodzenia. Kodeks pracy w artykule 183c §1 ukazuje znaczenie jednakowej pracy: „Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę o jednakowej wartości.” Kwalifikacje powinny być potwierdzone dokumentami jak i uzyskanym dotychczas doświadczeniem. Nie powinno być sytuacji, gdzie kobiety i mężczyźni obsadzani na jednakowych stanowiskach otrzymują odmienne wynagrodzenie. Przejawem dyskryminowania coraz częściej staje się mobbing czy molestowanie seksualne. Częstszymi ofiarami tych form są jednak kobiety chociaż zdarza się również, że w roli pokrzywdzonego odnajdujemy mężczyzn. Molestowanie może przejawiać się w określonych czynach bądź słowach. Niekiedy współtowarzyszy temu budowanie dość niemiłej atmosfery o charakterze seksualnym. Przybiera ona niekiedy kształt zbytniej poufałości bądź lekceważenia.

Udostępnij

O autorze