Nauka

Czym jest system kafeteryjny?

Czym jest system kafeteryjny?

Dla wielu pracowników ważna jest stabilność zatrudnienia oraz pensja w akceptowanej przez nich wysokości. Jednak benefity płacowe to dla niektórych zbyt mało, aby wiązać swoją przyszłość z danym pracodawcą, stąd tak duża popularność benefitów pozapłacowych, zwłaszcza takich, które obejmuje system kafeteryjny. Czym zatem jest system kafateryjny i dlaczego jest on coraz lepiej odbierany przez pracowników, którzy są głównymi beneficjentami całego systemu?

Czym jest system kafeteryjny?

Nazwą systemu kafeteryjnego, zwanego również planem kafeteryjnym czy systemem elastycznych świadczeń, obejmuje się szereg świadczeń, wśród których pracownik wybiera świadczenia odpowiadające mu najbardziej. Pracownik otrzymuje do własnej dyspozycji określoną kwotę, przy czym najczęściej jest ona dostępna na specjalnej karcie. Sposób wykorzystania pieniędzy zależy od posiadacza karty. Firmy oferujące systemy kafeteryjne w swojej ofercie mają szereg różnych usług, z których beneficjenci-posiadacze kart mogą korzystać. Większość oferty skupia się na zajęciach sportowych i kulturalnych, często są one udostępniane jako karnety do sieci klubów fitness, które można wykorzystać na terenie całego kraju. W przypadku wyboru opcji kulturalnej pracownicy mogą mieć dostęp do zakupu biletów do teatru czy do kina. W niektórych systemach dodatkowo umożliwia się dokonywanie zakupów online w wybranych serwisach internetowych.

system kafeteryjny

Jakie benefity może mieć system kafeteryjny?

Warto doprecyzować, jakie benefity można znaleźć w systemie kafeteryjnym. W głównej mierze sami możemy dostosować to, co ma on zawierać. Jednak na przestrzeni czasu w firmach przyjęło się kilka głównych systemów kafeteryjnych i oferowanych przez nich benefitów. Zaliczają się do tego przede wszystkim zestaw świadczeń zdrowotnych w prywatnych klinikach. Na taki system kafeteryjny decyduje się najwięcej pracowników. Równie popularne są karnety na siłownie. Oprócz tego można postawić na bilety do kina czy teatru, vouchery do realizacji w wybranych sklepach lub restauracjach, czy też bony zakupowe.

EFEKT KULI ŚNIEŻNEJ – SPIRALA ZADŁUŻENIA

Korzyści także dla pracodawcy

Choć sfinansowanie karty w ramach systemu kafeteryjnego jest dla pracodawcy kosztem, to jednak jest to koszt, jaki warto ponieść. Pracownik, który może spędzać czas tak, jak chce, będzie szczęśliwszy i bardziej związany z danym pracodawcą. Działy HR mogą mieć dostęp do rozliczeń, prowadzonych w ramach systemów do obsługi systemu kafeteryjnego, co znacząco ułatwia im pracę. Dodatkową korzyścią jest możliwość sprawdzenia, które benefity są najczęściej wybierane przez pracowników, co umożliwia lepsze dostosowanie oferty benefitów.

systemy kafeteryjne

System kafeteryjny nie tylko jako standard

Benefity pozapłacowe powinny stanowić jednak jakąś formę motywatora, zatem należy traktować je jako formę nagrody czy dodatkowego motywatora. Z tego powodu systemy kafeteryjne stosuje się jako rodzaj bonusu, przyznawanego jako nagroda okresowa. Oczywiście w wielu firmach przez system kafeteryjny rozlicza się środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dlatego większa kontrola nad wydatkowaniem tych środków ze strony pracodawcy oraz możliwość wyboru odpowiedniego benefitu przez pracownika łączą oczekiwania każdej ze stron.


CRM SYSTEM, KTÓRY UŁATWIA PRACĘ Z KLIENTEM

Udostępnij

O autorze