Finanse

Ten sposób oddłużania to już ostateczność

Ten sposób oddłużania to już ostateczność

Istnieje wiele sposobów wychodzenia z długów. I chociaż coraz więcej Polaków udaje się do sądu, to warto pamiętać, że nadal istnieją inne sposoby oddłużania. Czym jest upadłość konsumencka i czy rzeczywiście warto po nią sięgać?

Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to jeden ze sposobów, dzięki którym osoba prywatna może pozbyć się długu. Umożliwia zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Proces ten odbywa się z majątku dłużnika. Jest to procedura sądowa.

W momencie, gdy dochodzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wstrzymuje się postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. Czym skutkuje taka decyzja? Osoba, która zdecydowała się na ten krok, decyduje się na odstąpienie prawa do rozporządzania swoim majątkiem. Zostaje zobowiązana do sporządzenia spisu swojego majątku. Dokumentacja zostaje przekazana na ręce syndyka. Ten z kolei może sprzedać ujęty w spisie majątek dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Jak przeprowadzić proces upadłości konsumenckiej

Aby móc ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy wykazać niemożność uregulowania swoich zobowiązań przez okres co najmniej trzech miesięcy. Tym samym przychody osoby prywatnej powinny okazać się niewystarczające do zaspokojenia podstawowych życiowych potrzeb i jednoczesnej spłaty długu.

O ogłoszenie upadłości może wnioskować sam dłużnik, jak również wierzyciel. Pierwszy krok to złożenie wniosku do sądu oraz wniesienie opłaty sądowej. Sąd na rozpatrzenie sprawy daje sobie około 90 dni. W tym terminie powinien wydać decyzję, jak również wskazać syndyka, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu spłaty długu na rzecz wierzycieli, jak również pełnienie nadzoru nad sprzedażą majątku. W rzeczywistości ten proces może potrwać nawet kilka lat.

Upadłość konsumencka nie dla każdego

Upadłość konsumencka to pewnego rodzaju pomoc dedykowana wyłącznie osobom prywatnym. Nie mogą z niej skorzystać m.in. przedsiębiorcy czy wspólnicy zrzeszeni w spółkach handlowych. Upadłość konsumencka nie przysługuje również tym osobom, które w ciągu ostatniej dekady skorzystały już z takiego rozwiązania.

Wykluczone są także te osoby, które podjęły próbę ukrycia majątku przed komornikiem. Może się też okazać, że osoba prywatna może mimo wszystko spłacić swoje długi. Jej wynagrodzenie jest na tyle wysokie, że pozwala na pokrycie zarówno życiowych potrzeb, jak i zadłużenia. Wówczas nie będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania.

Dokładnie przeanalizuj ten krok

Jak pokazują statystyki, wniosków o upadłość konsumencką z roku na rok przybywa. Wpływa na to m.in. coraz łatwiejszy dostęp do produktów bankowych czy zakupów ratalnych. Również brak edukacji finansowej oraz nadmierna konsumpcja przyczyniają się do popadania w niepotrzebne długi. Niezależnie od tego, jak popularne staje się to rozwiązanie, należy traktować upadłość konsumencką jako ostateczność.

Warto pamiętać, że sąd może oddalić nasz wniosek o upadłość w sytuacji, gdy nie wykorzystaliśmy wszystkich metod wyjścia z długu. Wśród nich są m.in. ścieżki polubowne, w ramach których możemy negocjować z wierzycielami wydłużenie terminu spłaty czy rozłożenie długu na raty.

Dobra wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach nie musimy wcale udawać się do sądu, aby skutecznie pozbyć się zadłużenia. Zanim zdecydujemy się na ten radykalny krok, warto porozmawiać z zaufanymi osobami, jak również zasięgnąć rady specjalistów z zakresu finansów. Przy okazji warto samodzielnie zwiększać swoją świadomość finansową, zaś po upadłość konsumencką sięgać wtedy, gdy inne sposoby zawiodą. 

Materiał zewnętrzny

Udostępnij

O autorze