Finanse

Umowa faktoringu – czym jest i co zawiera?

Umowa faktoringu – czym jest i co zawiera?

Bez umowy faktoringowej – nie ma i samej usługi. Każdy przedsiębiorca chcący być beneficjentem zewnętrznego finansowania – musi ją podpisać. Nastręcza to trudności zwłaszcza właścicielom firm z krótkim stażem na rynku, którzy nie wiedzą dokładnie, jakie klauzule zawierać powinien wspomniany dokument. W tym artykule wychodzimy do nich z pomocną dłonią.

Na podstawie wiedzy Bibby Financial Services – międzynarodowego lidera w branży finansowania firm – szczegółowo przybliżymy, czym właściwie jest i co zawierać powinna wspomniana umowa faktoringu. Na co więc warto zwrócić w niej uwagę? Po odpowiedzi na te pytania – zapraszamy do lektury niniejszego tekstu.

Umowa faktoringu – co to jest? H2

Zacznijmy od samych podstaw i zdefiniujmy omawiane tu pojęcie. Czym więc dokładnie jest umowa faktoringowa? Otóż stanowi ona dokument przenoszący na firmę faktoringową wierzytelności, które powstały wskutek sprzedaży towarów lub usług. Stronami ją zawierającymi jest faktor (usługodawca) i faktorant (usługobiorca). Ten pierwszy kupuje więc wierzytelności, którymi odtąd zarządza i finansuje. Drugi zaś – otrzymuje zapłatę bezpośrednio po dokonaniu konwersji.

W treści umowy jest także mowa o kontrahencie, któremu nasze przedsiębiorstwo oferuje faktury z odroczonym terminem płatności. W zależności od rodzaju usługi faktoringowej – na którą podpisujemy umowę – rola, którą faktor spełnia względem kontrahenta, będzie różna. Najlepszym tego przykładem jest podejście do windykacji należności.

Umowa faktoringu – jak powinna wyglądać i czym się cechuje? H3

Przyjrzyjmy się jednak dokładniej samej umowie faktoringu i przedstawmy jej najbardziej charakterystyczne cechy. Otóż przyjąć może ona różne, zbliżone jednak do siebie formy – jest bowiem umową nienazwaną, co z kolei oznacza, że spisywana jest w oparciu o zasadę swobody umów. Proponująca ją marka finansująca ma więc względną niezależność w redagowaniu jej.

W praktyce wspomniana powyżej zasada swobody umów sprowadza się do faktu, że dokument posiada zazwyczaj cechy odmiennych względem siebie umów, jak choćby: sprzedaży, cesji wierzytelności, pożyczki, dyskontu czy nawet umowy o dzieło. Z powodów bezpieczeństwa warto więc podpisywać umowę faktoringu ze sprawdzonymi i docenionymi faktorami, jak choćby Bibby Financial Services

Jak przebiega usługa, na którą podpisujemy umowę faktoringową? H2

Proces usługi, na którą podpiszemy umowę jest następujący. Najpierw nasz kontrahent dokonuje od nas zakupu. Wychodzimy mu naprzeciw i dajemy możliwość dokonania opłaty w późniejszym, dogodniejszym dla niego terminie. Wystawiamy mu więc fakturę z odroczonym terminem płatności.

Następnie przesyłamy jej kopię firmie faktoringowej, z którą zawczasu podpisaliśmy umowę. Ta zaś – w przeciągu 24 godzin – przelewa na nasze konto równowartość zamieszczonej na fakturze kwoty. Co oczywiste, potrąca za swoją usługę ustaloną w umowie opłatę, która z reguły nie przekracza jednak kilku procent.

Kto najbardziej zyska na podpisaniu umowy faktoringu?

Ze względu na swoją dużą elastyczność, faktoring dopasować można do wielu branż i typów działalności gospodarczych. Zwłaszcza w dobie kryzysu zabezpiecza przed zatorami płatniczymi, oraz idącą w ślad za nimi utratą kapitału obrotowego oraz płynności finansowej.

Największymi beneficjantami podpisania umowy faktoringu będą więc wszelcy przedsiębiorcy, chcący mieć większą kontrolę nad terminową spłatą zobowiązań przez swoich klientów, marki wchodzące na nowe, zagraniczne rynki lub te, które mają na rynku krótki staż.

Warto dodać do tego także i argument, że sama usługa pomyślana została w taki sposób, aby być transakcją win-win. Wygrywają na nie więc wszystkie strony biorące w niej udział: faktor (gdyż pobiera procent z transakcji), faktorant (bo dostaje finansowanie natychmiast i zabezpiecza swoją działalność) oraz kontrahent (bo ma możliwość dokonania zapłaty w dogodnym dla siebie terminie).

Podsumowanie

W dzisiejszym artykule przedstawiliśmy więc wszystko, co początkujący przedsiębiorca wiedzieć powinien o umowie faktoringu: począwszy od zdefiniowania jej, poprzez przedstawienie wyglądu i cech, kończąc na samym przebiegu usługi, na którą się decydujemy.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij

O autorze