Portal Polskiej Przedsiębiorczości

Wiadomości i Porady ze świata biznesu

Biznes Porady

Prosta spółka akcyjna – kto może ją założyć?

Dotychczas w Polsce nie istniały rozwiązania prawne umożliwiające tworzenie biznesów, których kapitałem nie są pieniądze, lecz wiedza i doświadczenie założycieli. Innymi słowy, każdy kto miał pomysł na startup, stawał przed prawną i finansową barierą niemożliwą do przeskoczenia. Wielu przedsiębiorców decydowało się na pierwsze kroki poza granicami naszego kraju, gdzie rozwiązania podobna do PSA (prosta spółka akcyjna) z powodzeniem funkcjonują już od wielu lat.

Prosta spółka akcyjna – zalety spółki z o.o. i akcyjnej w jednym

Założenie spółki akcyjnej wymaga ogromnego kapitału zakładowego (100 tys. PLN). W przypadku startupów, przedsiębiorcy, których kapitałem jest specjalistyczna wiedza, kreatywność i doświadczenie, często pozyskują środki finansowe na rozwijanie biznesu od inwestorów kalkulujących powodzenie przedsięwzięcia. Ministerstwo Rozwoju z myślą o przedsiębiorcach decydujących się na próbę swoich sił w rozwijaniu startupu, postanowiło stworzyć nowe rozwiązanie prawne na polskim rynku. Cel, który przyświeca polskiemu rządowi to nie tylko pomoc rodzimym biznesmenom, ale również przyciągnięcie pomysłowych przedsiębiorców z państw, w których brakuje podobnego rozwiązania. Najważniejsze cechy prostej spółki akcyjnej to:
– symboliczny kapitał zakładowy (1 PLN),
– możliwość założenia spółki w formie elektronicznej,
– zniesienie zasady surowości statutu.
Rozwiązanie to będzie dostępne prawdopodobnie od 1 marca 2021 r.

Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Prostą spółkę akcyjną będzie można założyć w uproszczonej procedurze. W przypadku zastosowania formularza elektronicznego (portal S24 dostępny na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/) akcje będą musiały zostać pokryte wkładem pieniężnym, natomiast poprzez akt notarialny można określić rodzaj świadczonych usług przez akcjonariuszy. Drugi sposób jest konieczny w przypadku ustalenia wkładów niefinansowych.
Charakterystyczną i niezwykle istotną cechą prostej spółki akcyjnej jest możliwość powołania:
– zarządu jednoosobowego,
– zarządu wieloosobowego,
– rady dyrektorów.

Powołanie rady dyrektorów może być szczególnie rozsądnym posunięciem w przypadku uruchamiania startupu, gdyż rada dyrektorów posiada kompetencje zarządcze oraz nadzorcze. Pozwala to na szybkie podejmowanie decyzji w pierwszej fazie rozwoju firmy, gdyż nie ma potrzeby zwoływania rady nadzorczej w celu akceptacji decyzji zarządu.
Oczywistym pytaniem, które pojawia się w związku z brakiem finansowego kapitału zakładowego, jest kwestia ochrony interesów wierzycieli. Wypłaty na rzecz akcjonariuszy są oczywiście możliwe, wobec czego pojawiają się zobowiązania, które podobnie jak w przypadku spółek akcyjnych powinny zostać zabezpieczone. Przede wszystkim wypłata na rzecz akcjonariuszy nie może skutkować powstaniem zagrożenia dla wypłacalności prostej spółki akcyjnej. Ponadto 8% zysku za dany rok obrotowy musi stanowić rezerwę na wypadek konieczności pokrycia strat. Kolejnym rozwiązaniem, znacznie odbiegającym od tych znanych ze spółek akcyjnych, jest odpowiedzialność akcjonariusza, jeżeli wypłata nastąpiła z naruszeniem prawa. Natomiast w przypadku likwidacji prostej spółki akcyjnej w sposób uproszczony, wierzyciele dysponują prawem wniesienia sprzeciwu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *