Finanse

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to istotny raport przedsiębiorstwa, który sporządza się najczęściej na koniec roku obrotowego. Należy zawrzeć nim wszelkie potrzebne informacje, zgodne z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jak sporządzić tego typu dokument? O czym należy pamiętać? Przeczytaj artykuł!

Sprawozdanie finansowe — co musi zawierać?

Do sporządzenia tego dokumentu zobowiązane są podmioty prowadzące pełną księgowość, czyli spółki z o.o., spółki s.a., komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz firmy, których przychód roczny przekracza równowartość 2 mln euro.

Informacje, które należy zawrzeć w sprawozdaniu finansowym — to przede wszystkim:

  • nazwa i siedziba firmy, przedmiot działalności i właściwy organ prowadzący rejestr,
  • okres objęty sprawozdaniem,
  • bilans firmy,
  • rachunek zysków i strat firmy,
  • informacje dodatkowe, w tym m.in. wprowadzenie do sprawozdania.

Ponadto sprawozdanie musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.crowe.com/pl/services/elektroniczny-obieg-dokumentow.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie należy złożyć do końca marca (o ile rok sprawozdawczy pokrywa się z kalendarzowym) — za niedotrzymanie tego terminu przewiduje się grzywnę, a w skrajnych przypadkach również karę pozbawienia wolności. Musisz również wiedzieć, że poza samym sprawozdaniem, dołączyć należy dokumenty uzupełniające. Jest to sprawozdanie z działalności (nie zawsze), uchwała zatwierdzająca dokumenty, uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinia biegłego rewidenta — jeśli sprawozdanie podlegało badaniu.

 Dokument ten możesz złożyć bezpłatnie do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Musi być podpisany elektronicznie, zatem w tym celu użyj profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Pamiętaj, że w przypadku organów wieloosobowych, dokument musi zostać podpisany przez każdego wspólnika. A jeśli poszukujesz firmy, która zajmuje się badaniem sprawozdania finansowego, zerknij tutaj: https://www.crowe.com/pl/services/audyt/badanie-sprawozdan-finansowych.

Udostępnij

O autorze