BiznesPoradnik

Biznesplan – podstawowy dokument dla przedsiębiorcy

Biznesplan – podstawowy dokument dla przedsiębiorcy

Biznesplan jest jednym z najczęściej wykonywanych dokumentów w firmach, przynajmniej tak to wygląda według różnych teorii zarządzania. Przed podjęciem strategicznych decyzji, ale również wtedy, gdy firma ma zamiar wnioskować o kredyt na rozwój działalności, konieczne jest stworzenie dokumentu, w którym precyzyjnie zostaną opisane poszczególne etapy projektu oraz podawane są przewidywane zyski. Jak zatem powinien wyglądać dobrze napisany biznesplan, aby spełniał swoje podstawowe funkcje?

Jak powinien wyglądać biznesplan

Stworzenie dobrego biznesplanu pozwala na zminimalizowanie ryzyka, związanego z podjęciem decyzji dotyczących kierunków rozwoju firmy, ale również istotnych z różnych innych powodów. Według niektórych dokument ten to swoisty system ostrzegania, który pozwala na przewidywanie nieoczekiwanych sytuacji, które mogą mieć negatywne finansowo skutki. Najczęściej biznesplan tworzy się odrębnie dla każdego potencjalnego przedsięwzięcia, specjaliści zalecają jednak, aby każdy przedsiębiorca pisał biznesplan w miarę regularnie, przyglądając się swojej działalności. I choć nie ma jednego ustalonego formatu dla biznesplanu, to każdy taki dokument powinien zawierać określone elementy.

drzewko biznesplanu

Co powinien zawierać biznesplan

Początek stanowi opis firmy z uwzględnieniem celu i misji, wysokością zatrudnienia oraz rodzajem prowadzonej działalności. Część pierwszą zazwyczaj kończy plan finansowy, w których może się pojawić rachunek wyników, wszelkie przepływy pieniężne oraz bilans. Po przedstawieniu aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa przedstawiany jest plan marketingowy, w którym dokonuje się analizy rynku, uzasadnia strategię cenową oraz przedstawia strategię promocyjną przedsięwzięcia. Kolejne części biznesplanu obejmują źródła finansowania przedsięwzięcia oraz przedstawiają aktualną sytuację finansową, głównie w kontekście aktualnego zadłużenia i przyszłego finansowania przedsięwzięcia z kredytów bankowych. Przy opisywaniu potencjału nowego przedsięwzięcia należy uwzględnić także koszty i wydatki.

Analizy wszelkiego rodzaju

Najtrudniejszą chyba częścią dokumentu jest wykonanie oraz precyzyjne opisanie różnego rodzaju analiz. Analiza wskaźnikowa oraz analiza ryzyka są konieczne, aby wypunktować potencjalnie słabsze strony projektu. Zdecydowanie więcej możliwości daje analiza SWOT, czyli wskazanie mocnych i słabych stron projektu oraz szans i zagrożeń, przy czym w tym przypadku bada się nie tylko projekt po stronie firmy, ale również w kontekście rynku. Mocne i słabe strony oceniane są z perspektywy firmy, natomiast szanse i zagrożenia to domena rynku. Ważna jest również ocena rentowności przedsięwzięcia.

Dobry biznesplan kończy harmonogram wdrożeniowy projektu biznesowego.

Udostępnij

O autorze