Wiedza

Handel walutami na rynku Forex – czy jest łatwy?

Handel walutami na rynku Forex – czy jest łatwy?

Rynek Forex jest jak każdy inny. Nie jest ani prosty, ani trudny. Wymaga jednak zrozumienia pewnych kwestii dotyczących przeprowadzania transakcji, które stanowić będą podwaliny sprawnego i płynnego poruszania się w systemie.

Zdobyta wiedza pozwoli stać się traderami z prawdziwego zdarzenia i urzeczywistnić marzenia o staniu się giełdowym potentatem. Jedno jest pewne – każdy jest w stanie rozpocząć swoją przygodę z platformą i osiągać zadowalające rezultaty – jeśli tylko będzie gotowy do nauki.

Czym właściwie jest Forex?

Forex to międzynarodowy rynek wymiany walut i innych dóbr, którego nazwa pochodzi od angielskiego foreign exchange, oznaczającego wymianę zagraniczną. Większość transakcji opiera się na handlu walutami. Prym w tej dziedzinie wiedzie para euro i dolar. Pierwsza waluta w każdej parze nazywa się walutą bazową. W oparciu o parę walutową możemy otworzyć pozycję długą – gdzie zarabiamy, jeśli waluta bazowa się umacnia i kurs euro rośnie w stosunku do dolara, lub pozycję krótką, gdzie zarabiamy jeśli waluta bazowa się osłabia, czyli kurs euro spada w stosunku do kursu dolara.

Największym atutem rynku Forex jest korzystna dźwignia finansowa. Nie musimy bowiem posiadać kapitału w wysokości 10 000 euro, aby handlować walutami o takiej wartości. Wystarczy posiadanie depozytu zabezpieczającego, tzw. marginu. To wartość, która pobrana zostanie z naszego salda, jako zabezpieczenie transakcji w przypadku, gdy zastosowana zostanie dźwignia kapitałowa.

Skorzystać z analizy technicznej czy analizy fundamentalnej?

Jednym z fundamentalnych elementów działania na rynku Forex jest analiza wykresów kursów. Na ich podstawie możemy wybierać poszczególne transakcje i podejmować decyzje inwestycyjne. W celu dokonania przemyślanych ruchów możemy skorzystać z dwóch rodzajów analizy – technicznej i fundamentalnej. Wybór rodzaju analizy jest uzależniony od formy inwestycji – agresywnej, lub zachowawczej.

Analiza techniczna definiowana jest jako krótkookresowa analiza opłacalności inwestycji w akcje, dokonywana na bazie wykresów zmian cen akcji, wartości obrotów, wielkości zleceń i wskaźników technicznych. Pozwala ona oszacować zmiany kursów w przyszłości na podstawie ich oceny z przeszłości, bazując na czynnikach, wpływających na nie w trakcie kształtowania podaży i popytu. Analiza techniczna dotyczy również wykresów z ceną walut, np. kurs dolara – wykres w tym wypadku zawsze odnosi się do drugiej waluty, o czym warto pamiętać.

Analiza fundamentalna bazuje z kolei na kondycji gospodarki i kondycji emitenta papieru wartościowego. Im wyższa wartość akcji, tym jest ona bardziej atrakcyjna dla inwestora. Analiza fundamentalna wykorzystuje przede wszystkim informacje finansowe o spółkach, szacując ich wartość w horyzoncie długofalowym.

Podsumowując… rozwijaj swoje zdolności analityczno-finansowe

Inteligencja finansowa to stosunkowo nowy termin, utkany na gruncie analityczno-finansowym. To skłonność do podejmowania trafnych decyzji bazując  na posiadanych informacjach i wykorzystując do tego dostępne narzędzia. Forex oprócz możliwości inwestycyjnych oferuje bardzo szerokie spectrum instrumentów prorozwojowych w zakresie analizy finansowej i umiejętności planowania w długim horyzoncie czasu. To umiejętności, które odpowiednio spożytkowane mogą pozwolić uzyskiwać zwroty z dowolnych inwestycji.

 

Udostępnij

O autorze