Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników – Szkolenie

0
527
rekrutacja i selekcja pracowników

Szkolenia pracowników w firmie powinny dotyczyć nie tylko kadr kierowniczych i szeregowych pracowników, ale także powinny objąć kadrę menadżerską. Rodzaj szkoleń jest uzależniony oczywiście od stopnia kwalifikacji i kompetencji określonego pracownika w firmie. Jak powinno wyglądać szkolenie menadżera odpowiedzialnego za rekrutację nowych pracowników?

Rekrutacja i selekcja pracowników

Grupa docelowa szkolenia z dziedziny HR to osoby odpowiedzialne za procesy rekrutacyjne, a szkolenie koniecznie musi objąć menadżerów, kierowników działu HR i oczywiście inne osoby odpowiedzialne za procesy rekrutacyjne. Szkolenie powinno mieć charakter obligatoryjny, aby nie wytworzyć różnic w poziomie wiedzy pracowników, aby nie wystąpiło zróżnicowanie w formie rekrutacji oraz aby nie dochodziło do nieporozumień podczas procesów rekrutacyjnych pomiędzy poszczególnymi działami.

Celem szkolenia powinna być prezentacja i ocena metod rekrutacji. Następnie powinien odbyć się trening umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego. Kolejnym etapem szkolenia prezentacja i ocena różnych metod rekrutacji, aby finalnie odbyć trening umiejętności wprowadzania nabytej wiedzy do pracy.

Szkolenie pracowników

Zagadnienia szkoleniowe obejmują istotę i znaczenie planowanego zatrudnienia. Jest to rozmowa o kapitale ludzkim i jego znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Potem następuje identyfikacja potrzeb kadrowych firmy. Należy sprecyzować, w jakim sektorze wymagane jest zatrudnienie, jakie będzie miało znaczenie, jakich sił będzie trzeba, aby uzyskać założony efekt, stopień produkcji czy sprzedaży usług.

Po przeanalizowaniu potrzeb podmiotu rekrutującego należy sporządzić profil kandydata. Ten etap szkolenia uczy tworzenia opisu stanowiska pracy w stosunku do wymagań związanych z kandydatem. Na tym etapie należy w opisie stworzyć profil kandydata na podstawie zmiennych – profil zadaniowy, celowy, kompetencyjny. Po sporządzeniu profilu następuje decyzja o formie rekrutacji, czy ma być to rekrutacja wewnętrzna, czy wewnętrzna. Ostatnim etapem tego punktu szkolenia jest analiza czynników przyciągających i odstraszających potencjalnego kandydata.

Szkolenie na temat skutecznej rekrutacji powinno objąć zagadnienia takie jak: kryteria selekcji, selekcja wstępna oraz analiza dokumentów. Po ustaleniu kryteriów szkolenie powinno uczyć rodzaju rozmów kwalifikacyjnych, czyli rozmów panelowych lub indywidualnych. Prowadzenie wywiadu selekcyjnego także jest szalenie istotnym punktem szkolenia rekrutacyjnego. Błędy popełnione na tym etapie nie pozwolą na poprawną weryfikację kandydata. Podstawą tego elementu szkolenia jest nauka skutecznej komunikacji. Bariery językowe, nieprawidłowe komunikaty mogą wywołać dyskomfort obustronny, który utrudni przepływ informacji na linii rekrutujący – kandydat.

Końcowa faza szkolenia rekrutacyjnego powinna omówić błędy procesu selekcji czy inne metody rekrutacji. Następnie należy umiejętnie wprowadzać nabytą wiedzę do pracy, czyli powinny nastąpić ćwiczenia, a następnie ocena umiejętności praktycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here