Poradnik

Jak założyć firmę – Krok po Kroku

Jak założyć firmę – Krok po Kroku

Zastanawiając się, jak założyć firmę, bardzo często wybór pada na jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to najprostsza i w wielu przypadkach najwygodniejsza forma prowadzenia działalności. Jak nazwa wskazuje jest to działalność prowadzona przez jednego właściciela, który poza koniecznością ukończenia 18 lat, nie musi spełniać praktycznie żadnych innych wymogów. To on niego zależy praktycznie wszystko, ale co ważne, to też od w całości odpowiada za działalność, nie ma tu możliwości oddzielenia majątku firmy od majątku osobistego przedsiębiorcy i za zobowiązania odpowiada on całym swoim dobytkiem. Jeśli jesteśmy już po etapie tworzenia biznesplanu i decydujemy się na założenie działalności gospodarczej to należy wykonać kilka prostych czynności.

Jak założyć firmę? – Formalności

Od 2011 roku czyli od momentu utworzenia Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, kwestia założenia własnej firmy, została znacząco uproszczona. Praktycznie wszystkie formalności ograniczają się do wypełnienia formularza CEIDG-1. Na nim należy określić: dane swoje oraz firmy, wskazać formę prawną oraz sposób opodatkowania. Druk ten jednocześnie, jest też wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego NIP, zgłoszeniem płatnika składek do ZUS. Druk ten można złożyć we właściwym urzędzie gminy lub drogą elektroniczną.

jak założyć firmę w Polsce?

Czas oczekiwania na założenie firmy

Dane firmy zostaną umieszczone w CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego, natomiast widoczne w bazie mogą być nawet po 3 dniach. Warto pamiętać, że działalność można rozpocząć już od momentu wpisania.

Dodatkowe formalności

Jeśli prowadząc działalność mamy zamiar być płatnikiem VAT, należy udać się do właściwego urzędu skarbowego i tam dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT, w tym celu należy złożyć druk VAT-R.
Jeśli chodzi o ZUS, to można wraz z drukiem CEIDG złożyć druk ZUS ZUA lub ZZA, jeśli tego nie zrobiono należy udać się do ZUS.

Co jest ważne przy wpisie do CEIDG

  1. Nazwa firmy — w nazwie firmy musi znaleźć się imię i nazwisko przedsiębiorcy.
  2. Data rozpoczęcia działalności.
  3. Miejsce prowadzenia działalności.
  4. Kod/kody działalności gospodarczej — tzw. kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności.
  5. Formę opodatkowania oraz częstotliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  6. Formę prowadzenia rachunkowości.
  7. Rachunek bankowy.

Koszt założenia firmy

Założenie działalności oraz wpis do CEIDG są bezwarunkowo bezpłatne. Warto to podkreślić ponieważ wiele rejestrów próbuje podszywać się pod centralną ewidencję działalności gospodarczej i wyłudzić pieniądze od nowo powstałych firm.

Udostępnij

O autorze