Biznes

Wdrożenia ERP w małych firmach – co można zyskać?

Wdrożenia ERP w małych firmach – co można zyskać?

Wdrożenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w małej firmie może przynieść jej wiele korzyści. Co można z nimi zyskać?

Systemy ERP to zintegrowane systemy informatyczne o modułowej budowie, które pomagają usprawnić i zarządzać różnymi procesami biznesowymi, od finansów i zasobów ludzkich po produkcję i zarządzanie zapasami. Jakie korzyści niosą za sobą wdrożenia ERP w mniejszych firmach? Oto najważniejsze z nich!

1. Wydajność i automatyzacja procesów

Systemy ERP mogą automatyzować ręczne zadania i procesy, zmniejszając potrzebę wprowadzania danych manualnie i minimalizując ryzyko błędów. 

Poprawia to ogólną wydajność firmy, umożliwiając pracownikom skupienie się na innych, ważniejszych zadaniach.

2. Integracja danych

Systemy ERP skupiają w sobie dane z różnych działów na jednej, ujednoliconej platformie. Umożliwia to lepsze udostępnianie danych i współpracę w całej firmie, prowadząc do lepszego podejmowania decyzji w oparciu o aktualne informacje. 

Przykładowo system Wapro ERP integruje obszary dotyczące sprzedaży, magazynu, finansów, kadr i płac, fakturowanie, środki trwałe, analizy, a także wiele innych. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://itcenter.pl/oferta/systemy-wspierajace-dzialalnosc-przedsiebiorstw/wapro-erp-by-asseco/.

3. Poprawiona widoczność

Także wdrożenia systemu ERP zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w różne aspekty działalności, w tym sprzedaż, zapasy, zaopatrzenie i dane finansowe. 

Ta zwiększona widoczność pomaga podejmować świadome decyzje i szybko reagować na zmiany w środowisku biznesowym.

4. Optymalizacja zapasów

Systemy ERP mogą śledzić poziomy zapasów, a także analizować dane dotyczące popytu i pomagać w składaniu zamówień. 

Pomaga to małym firmom optymalizować zarządzanie zapasami, zmniejszając koszty transportu i zapewniając dostępność produktów w razie potrzeby.

5. Zarządzanie finansami

Systemy tego rodzaju również udostępniają użytkownikom funkcje zarządzania finansami, w tym księgowość, fakturowanie i listy płac. 

Poprzez wdrożenia ERP może dojść do poprawy procesów finansowych zachodzących w firmie, co przekłada się na ich większą dokładność i zgodność z przepisami.

6. Łatwa rozbudowa

W miarę rozwoju małych firm systemy ERP można powiększać o nowe moduły w celu dostosowania ich do zwiększających się wymagań. 

W ten sposób nie ma potrzeby przechodzenia na nowy system w miarę rozwoju firmy, co jest również przyszłościową decyzją.

7. Łatwiejsza komunikacja między pracownikami

Dzięki integracji danych w systemie ERP komunikacja między działami staje się bardziej wydajna, co prowadzi do płynniejszego przepływu pracy i mniejszych problemów związanych z przekazywaniem danych przez pracowników.

8. Oszczędność kosztów

Chociaż początkowa inwestycja w system ERP może być związana ze sporym wydatkiem dla mniejszej firmy, długoterminowe oszczędności wynikające z poprawy wydajności, zmniejszenia liczby błędów i optymalizacji procesów mogą przewyższyć koszty początkowe.

9. Wyższy poziom bezpieczeństwa

Systemy ERP wykorzystują obecnie ulepszone funkcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić poufne dane biznesowe. 

Kontrola dostępu gwarantuje, że tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do określonych informacji, dzięki czemu firma jest w mniejszym stopniu narażona na wycieki danych oraz związane z nimi kary.

10. Dostęp do danych w każdym miejscu

Poprzez wdrożenia systemu ERP można korzystać z tego typu systemów w każdym miejscu i czasie, ponieważ nowoczesne systemy mogą być obsługiwane również za pośrednictwem internetu oraz na urządzeniach mobilnych.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij

O autorze