Biznes

Mobbing — jak z nim walczyć?

Mobbing — jak z nim walczyć?

Poniżanie, wyśmiewanie, zastraszanie — to przykłady mobbingu, czyli zachowań dotyczących pracownika lub skierowanych przeciwko niemu. Sprawcą mobbingu może być zarówno inny pracownik, jak i przełożony. Jak walczyć z tą formą znęcania się? Co może zrobić osoba pokrzywdzona, a jakie konsekwencje mogą czekać sprawcę?

Sposoby walki z mobbingiem

Choć zwalczenie mobbingu nie zawsze jest łatwe, warto zebrać się na odwagę, aby raz na zawsze pozbyć się problemu. Jednym ze sposobów walki z mobbingiem jest zgłoszenie tego przełożonemu — np. szefa czy działu HR. Najlepszą formą zgłoszenia będzie pisemne powiadomienie i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dzięki temu problem nie zostanie łatwo zignorowany.

Jeśli zgłoszenie problemu przełożonemu nie przyniosło pożądanych efektów, skuteczniejsze może okazać się zgłoszenie sprawy Państwowej Inspekcji Pracy. Instytucja ta udziela pomocy i porad z zakresu mobbingu. W niektórych miastach zatrudnia się nawet psychologów, którzy udzielają wparcia. Inspektor może złożyć wizytę w miejscu pracy i złożyć anonimową wizytę ankietę lub przeciwnie — przeprowadzić publiczną rozmowę ze sprawcą. Innym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprawy do sądu. Jeśli masz taką możliwość, zbieraj dowody na mobbing — czy to nagrania, SMS-y, czy notatki ze spotkań. Dzięki temu będziesz w stanie poprzeć swoje słowa rzetelnymi materiałami, a obok nich — nikt nie przejdzie obojętnie.

Mobbing i konsekwencje

Konsekwencje dla sprawcy mobbingu mogą być naprawdę poważne. W zależności od konkretnego przypadku karą może być zarówno grzywna, jak i pozbawienie wolności nawet do dwóch lat. Mówi o tym Kodeks pracy, jednak przepisy te chronią wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Inne formy zatrudnienia nie są nimi objęte.

Ofiara, jeśli rozwiązała swoją umowę przez mobbing — może liczyć na odszkodowanie. Jeśli interesuje Cię prawo pracy i chcesz dowiedzieć się więcej, zerknij tutaj: https://www.tgc.eu/specjalizacje/prawo-pracy.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.