Biznes

Kultura organizacyjna – czym jest i jak ją budować?

Kultura organizacyjna – czym jest i jak ją budować?

Kultura organizacyjna jest jednym z kluczowych elementów wpływających na sukces i efektywność działania każdej firmy. To złożona sieć wartości, norm, przekonań, tradycji i wzorców zachowań, które kształtują charakter organizacji i wpływają na jej członków. W jaki sposób ją budować?

Czym jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to DNA firmy, metaforycznie ujmując. Opisuje to, jakie wartości są doceniane, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie. To również zbiór niepisanych zasad, które wpływają na wszystkie aspekty działania organizacji. Kultura organizacyjna kształtuje tożsamość firmy, jej reputację oraz sposób postrzegania zarówno przez pracowników, jak i przez klientów czy partnerów biznesowych. Mówi także o metodzie realizowania założeń biznesowych. Każda organizacja ma swoją unikalną kulturę, której kształtowanie może być wynikiem wpływu założyciela/założycielek, liderów/liderek, ale również historii, tradycji czy oddziaływania otoczenia. 

Jak budować pozytywną kulturę organizacyjną?

Zgodnie z powyższym każde przedsiębiorstwo posiada kulturę organizacyjną – nawet jeśli nie ma stworzonego dokumentu, który by ją dokładnie opisywał i definiował. Co jest jednak jasne, warto w kontekście kultury organizacyjnej przemyśleć wartości i misję firmy. Jasno sformułowana misja oraz wybrzmiewające z niej wartości stanowią fundament budowy kultury organizacyjnej. Pracownice i pracownicy powinni identyfikować się z tymi wartościami i wiedzieć, jak przyczyniają się do realizacji misji firmy. 

Niezwykle istotna w tym kontekście jest otwarta komunikacja, pozwalająca tworzyć atmosferę, w której pracownicy czują się swobodnie i mogą wyrażać swoje opinie, pomysły, a także zgłaszać obawy czy problemy. Również liderzy powinni być otwarci na komunikację dwustronną, dzięki czemu mogą lepiej zarządzać firmą. Przejrzystość w działaniu buduje zaufanie wśród zatrudnionych i umożliwia zrozumienie celów i strategii firmy.

Co za tym idzie, kultura organizacyjna nowoczesnego przedsiębiorstwa powinna być oparta na ludziach i ich kompetencjach. Oznacza to, że pracownicy powinny mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji firmowych, zwłaszcza tych dotyczących ich obszaru działania. Udział tym w procesie zwiększa poczucie zaangażowania i odpowiedzialności za rezultaty. Wzmacnia także sprawczość i poczucie, że “coś ode mnie zależy”. Organizacja powinna również dbać o balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym jej pracowników, co buduje kulturę, w której człowiek jest niemniej ważny, niż cele biznesowe firmy. 

Inną kwestią jest inwestowanie w rozwój umiejętności i kompetencji pracowników. Pozwala to na podnoszenie jakości wykonywanej pracy, ale także buduje lojalność. W jaki sposób firma może rozwijać pracowników? Jedną z metod jest wykorzystanie programów rozwojowych Impact. Zadaniem programów rozwojowych jest skutecznie realizować cel, który został wyznaczony w porozumieniu nie tylko z zarządem firmy, ale również z interesariuszami zmian w organizacji. Cele programów mogą dotyczyć takich aspektów funkcjonowania firmy jak przywództwo, efektywność, poziom współpracy czy wynik finansowy.

Kultura organizacyjna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości firmy. Przemyślana budowa pozytywnej kultury organizacyjnej może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników, podniesienia jakości wykonywanej pracy oraz długotrwałego sukcesu organizacji. Zmiany w tym obszarze nie są łatwe, ale możliwe. Programy rozwojowe Impact pozwalają na wdrożenie wartościowych i znaczących zmian w organizacjach, szczególnie gdy firma stoi przed strategicznymi decyzjami.

Udostępnij

O autorze