Biznes

Czym są i co należy do zadań kancelarii prawnych?

Czym są i co należy do zadań kancelarii prawnych?

Aby wyjaśnić czym tak właściwie jest i co należy do zadań kancelarii prawnych należałoby zacząć od wyjaśnienia samego pojęcia „kancelaria prawna”. Pojęcie to pochodzi z łacińskiego cancellaria i oznacza miejsce wykonywania zawodu, w tym przypadku, przez prawnika oraz osób, które są tam zatrudnione tworząc w ten sposób biuro prawnika. Nie ma ograniczeń co do wielkości kancelarii prawnej – może być zarówno jednoosobowa jak i może stanowić wielką korporację (szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych) nawet międzynarodową. Obecnie niemal w każdym większym mieście Polski można znaleźć co najmniej jedną kancelarię.

Kancelaria prawna może świadczyć różnego typu usługi prawne między innymi:
● udzielanie porad prawnych. Porady prawne udzielane są w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa.
● przygotowywanie różnego typu pism i umów
● reprezentacja swoich klientów w sądzie lub organach administracji publicznej
● doradztwo klientom w transakcjach biznesowych i negocjacjach
● windykacja należności

W Polsce kancelarie prawne mogą działać w kilku formach, takich jak:
● kancelaria radcy prawnego
● kancelaria adwokacka
● spółka jawna
● spółka cywilna
● spółka komandytowa
● spółka partnerska

Wspólnikami w wyżej wymienionych spółkach mogą być tylko radcowie prawni lub adwokaci oraz prawnicy zagraniczni, którzy wykonują tzw. stałą praktykę na terenie RP. Natomiast wyłącznym przedmiotem działalności kancelarii prawnych musi być udzielanie pomocy prawnej.

Adwokaci podlegają Naczelnej Radzie Adwokackiej, która nadzoruje ich pracę. Adwokaci mogą występować w imieniu klienta przed sądami na terenie całego kraju. Podobnie w przypadku urzędów administracji publicznej. Jedyny warunek to posiadanie odpowiedniego pełnomocnictwa podpisanego przez klienta. Nie mają ku temu prawa radcowie prawni nie będący adwokatami. Z kolei porady prawne mogą być udzielane zarówno przez adwokatów jak i radców prawnych.

Udostępnij

O autorze