Biznes

Sterowniki PLC – czym są i na czym polega programowanie sterowników PLC?

Sterowniki PLC – czym są i na czym polega programowanie sterowników PLC?

Wśród wielu komponentów automatyki przemysłowej sterowniki PLC są jednymi z głównych elementów odpowiedzialnych za procesy automatyzacji. W artykule sprawdzimy, czym są oraz na czym polega programowanie sterowników PLC.

Realizacja automatycznych procesów produkcyjnych w fabrykach wymaga stosowania specjalnych układów umożliwiających kontrolowanie pracy maszyn, instalacji oraz obwodów elektrycznych. Programowalne sterowniki logiczne PLC to podstawowe elementy stosowane do automatyzacji w rozmaitych gałęziach przemysłu – branży spożywczej, maszynowej, budowlanej, transportowej, rolniczej czy energetycznej i chemicznej.

 1. Czym jest sterownik PLC?

Sterownik PLC to najczęściej urządzenie oparte o układ mikroprocesorowy, umożliwiające sterowanie oraz przetwarzanie informacji z innych sterowników, czujników i paneli HMI. Głównym zamysłem konstruktorów tego rodzaju rozwiązań było ograniczenie liczby, a w konsekwencji zastąpienie wielu układów stycznikowo-przekaźnikowych jednym urządzeniem. PLC umożliwiają zatem realizację zadań sterowania układami sygnalizacyjnymi i wykonawczymi.

Urządzenia należące do tej kategorii są oferowane przez wielu polskich dostawców rozwiązań przemysłowych. Można je znaleźć również na stronie sabur.com.pl.

 1. Jak wygląda budowa sterownika PLC?

Układy PLC są zbudowane z szeregu rozmaitych komponentów – przede wszystkim wejść oraz wyjść analogowych i cyfrowych. Budowa sterownika to również moduły zasilania, komunikacji oraz pamięci RAM i ROM.

 1. Jakie są rodzaje sterowników PLC?

Wyróżniamy dwa rodzaje sterowników PLC – kompaktowe oraz modułowe. Pierwsze z nich cechują się głównie niską ceną i niewielkimi rozmiarami. Jednocześnie mają ograniczoną liczbę wyjść oraz wejść. Z kolei modułowe sterowniki PLC to większe konstrukcje, które są przeznaczone do tworzenia bardziej rozbudowanych systemów poprzez łączenie ze sobą modułów (np. regulatora PID, licznika HSC, miernika energii czy modułu APM).

 1. Jak działa programowalny sterownik logiczny PLC?

Nowoczesne sterowniki programowalne PLC to układy działające w tzw. zamkniętej pętli programowej. Wykonują one określony program w formie ciągu rozkazów w sposób cykliczny – zapętlony. Układy PLC podejmują decyzję o sterowaniu na podstawie sygnałów wejściowych z różnego rodzaju czujników, zgodnie z napisanym programem. Po przetworzeniu informacji wysyłają sygnał sterujący. Mogą też wymieniać dane przy pomocy portów komunikacyjnych.

 1. Na czym polega programowanie sterowników PLC?

Omówmy teraz pokrótce, na czym polega programowanie sterowników PLC. Do procesu wykorzystywany jest komputer z dedykowanym środowiskiem programistycznym. Warto pamiętać, że nie ma tutaj uniwersalnego rozwiązania – każdy producent ma swoje oprogramowanie. Do połączenia sterownika PLC z komputerem podczas programowania stosuje się obecnie port USB lub kartę sieci Ethernet.

 1. Języki programowania sterowników PLC

Warto wiedzieć, że istnieją rozmaite języki programowania sterowników PLC. Poniżej wymieniamy najważniejsze.

 • ST (Structured Text) – język poleceń tekstowych podobny do języka C.
 • LD (Ladder Diagram) – schemat drabinkowy, który w ogólnej konstrukcji przypomina schematy elektryczne.
 • IL (Instruction List) – język oparty o zestaw instrukcji, łatwy w analizie.
 • FBD (Functional Block Diagram) – graficzny język programowania sterowników PLC oparty na idei przepływu sygnałów pomiędzy blokami funkcyjnymi.
 • SFC (Sequential Function Chart) – język opisujący realizację procesów przy pomocy kroków oraz warunków pomiędzy nimi w sposób graficzny.

Producenci mogą opracowywać również swoje języki i zamknięte środowiska o specjalnych funkcjonalnościach.

 1. Czy warto stosować sterowniki PLC w przemyśle?

Zdecydowanie tak! Sterowniki PLC w przemyśle pomagają w ograniczeniu liczby układów stycznikowych, a jednocześnie przyczyniają się do poprawy efektywności pracy linii technologicznych. Umożliwiają wdrażanie zaawansowanej automatyzacji produkcji. Jeżeli szukasz ich zaufanego dostawcy, to skontaktuj się z przedstawicielem firmy SABUR.

Udostępnij

O autorze