Biznes

Co się zmieniło w ustawie deweloperskiej w 2022?

Co się zmieniło w ustawie deweloperskiej w 2022?

Ustawa deweloperska to akt prawny, który reguluje wzajemne stosunki pomiędzy nabywcą nieruchomości a deweloperem. Określa również prawa i obowiązki każdej ze stron. Dzięki jej istnieniu ograniczone zostało ryzyko niepowodzenia w realizacji inwestycji, które dla wielu kupujących mogłoby skończyć się utratą oszczędności całego życia. 

Czym jest ustawa deweloperska?

Jest to dokument o charakterze prawnym, który pozwala na określenie praw i obowiązków stron zakupu i sprzedaży, w szczególności dewelopera. Jego formuła to zbiór praw i obowiązków, które pozwalają sprawdzić wiarygodność inwestycji oraz wypłacalność i doświadczenie inwestora. Oznacza to, że kupujący nie ponosi ryzyka wtopienia pieniędzy w budowę, która nie zostanie dokończona. 

Zagadnienia poruszane w treści ustawy są podstawą do tworzenia umów deweloperskich, które umożliwiają przeniesienie własności lokalu na nabywcę. Dodatkowo wpłaty, które uiszcza kupujący, są przekazywane na fundusz powierniczy, z którego przenosi się je na konto dewelopera dopiero po dokładnym sprawdzeniu wiarygodności inwestycji przez bank prowadzący transakcję. 

Dla kogo została stworzona ustawa i kto jej podlega?

Ustawa deweloperska jako akt prawny powstała na potrzeby przede wszystkim nabywców nieruchomości, ale w pewnym stopniu zabezpiecza również interesy drugiej strony. Deweloper zobowiązuje się do udowodnienia wiarygodności swojej inwestycji oraz przekazania odrębnej własności sprzedanego lokalu mieszkalnego na jego nowego właściciela. Kupujący, zawierając umowę deweloperską, ma obowiązek wywiązania się z opłaty należnej za zakup nieruchomości. 

Dlaczego ustawa deweloperska jest istotnym dokumentem?

Głównym celem powstania ustawy było zadbanie o interesy nabywcy nieruchomości na rynku pierwotnym, a w szczególności o bezpieczeństwo jego finansów. Fundusze, które inwestuje kupujący, są chronione przez fundusz powierniczy, który przekazuje je deweloperowi dopiero po sprawdzeniu wiarygodności inwestycji. Chroni to również przed ogłoszeniem upadłości przez dewelopera. Wówczas nabywca nie zostaje z pustymi rękami i może odzyskać swoje pieniądze. 

Kolejnym plusem ustawy jest to, że nakazuje ona deweloperowi stworzenie prospektu, który zawiera niezbędne informacje o nieruchomości. Jest to przede wszystkim dokładna cena oraz termin zakończenia i oddania inwestycji. Z takiego spisu kupujący może dowiedzieć się również, w jakim standardzie otrzyma swój lokal i w jakim stopniu będzie on wykończony. 

W przypadku, gdy sprzedający zaniecha stworzenia prospektu, wówczas kupujący może wycofać się z transakcji. Posiadając informacje o szczegółach realizacji może również sprawdzić, czy wywiązał się on ze swoich obietnic dotyczących standardu i przede wszystkim terminów. 

Co zmieniło się w ustawie deweloperskiej?

Z każdą zmianą wprowadzaną do dokumentu mamy do czynienia z coraz większą ochroną praw kupującego. Dzięki jej zapisom nabywca ma większe możliwości w zakresie rozwiązywania umowy deweloperskiej w przypadku znalezienia poważnych niedociągnięć i wad w lokalu mieszkalnym. Wejście w życie zapisów ustawy planowane jest na 1 lipca 2022.

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.