BiznesPoradyWiedza

Faktoring – dla kogo jest przeznaczony?

Faktoring – dla kogo jest przeznaczony?

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o usłudze finansowej, jaką jest faktoring. Jest to usługa związana z wystawianiem faktur, które charakteryzują się odroczonym terminem płatności. Żeby dobrze zrozumieć na czym polega to zjawisko i kiedy oraz dla kogo okaże się ono korzystne, należy dobrze poznać strony, czyli podmioty, które biorą udział w tym finansowym procesie. Czym jest faktoring?

Strony faktoringu

Faktoring to usługa finansowa, w której udział biorą trzy strony stanowiące podmioty transakcji. Pierwszym udziałowcem procesu jest firma, która zajmuje się dostarczaniem towaru lub usług, za które wystawia faktury przewidujące odroczony termin płatności. Ta strona procesu określana jest terminem faktoranta. Drugi podmiot to faktor. Jest nim strona usługi, która zajmuje się nabyciem wierzytelności w postaci faktur wystawianych przez faktoranta. Trzeci podmiot zjawiska to dłużnik, czyli odbiorca towaru lub usługi, które nabywane są od faktoranta.

Czym jest faktoring?

Faktoring stanowi elastyczną usługę finansową, w której faktor, którym najczęściej jest placówka bankowa, nabywa należności dłużnika (faktury z odroczonym terminem płatności) w celu zarządzania nimi. Faktor finansuje wierzytelności na rzecz faktoranta niemal natychmiast po wystawieniu przez niego faktury. Suma, jaka jest wpłacana na konto faktoranta zależna jest od rodzaju sporządzonej umowy oraz warunków w niej zawartych. Zazwyczaj kwoty oscylują w graniach 80-100% wartości kwoty brutto widniejącej na fakturze. W przypadku niepełnej wpłaty, pozostałe należności zostają przelane na konto faktoranta po uzyskaniu przez faktora pełnej kwoty od odbiorcy (pierwotnego wierzyciela). Rozliczenie z faktorantem jest pomniejszone o kwotę stanowiącą prowizję dla faktora. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie zapisami umowy.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring?

Faktoring jako usługa finansowa przeznaczony jest dla każdej firmy, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu towarów lub usług na podstawie wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. Dla firmy dostarczającej dane dobro, jest to okazja do szybkiego uzyskania należności, bez konieczności czekania aż minie okres stanowiący termin zapłaty. Na polskim rynku istnieje kilka firm świadczących takie usługi m.in. Finiata. Faktoring stanowi źródło alternatywnego finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Jest to także swoiste zabezpieczenie firmy przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika, czyli odbiorcy danego dobra. W przypadku takiej sytuacji, to faktor zajmie się ściąganiem należności w imieniu faktoranta.

Udostępnij

O autorze